DA pentru Educație, DA pentru Viitor!

În cadrul Școlii Gimnaziale Ungra se derulează proiectul „ DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”, POCU/665/6/23/135359, în perioada 2021-2023.

Grupul țintă al proiectului este format din tineri și adulți care nu au finalizat învățământul obligatoriu, proveniți din cadrul grupurilor vulnerabile.

Proiectul are ca scop implementarea activităților didactice care să le asigure acestora egalitatea de șanse cât și egalitatea de gen.

Grupul țintă

În anul școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ungra/Dăișoara sunt înscriși un număr de 343 elevi și preșcolari, care sunt îndrumați de către 22 cadre didactice, calificate de 98%.

Instituția deservește o comunitate rurală cu o pondere de peste 80% a populației romă, aflată într-o stare de marginalizare și care se confruntă cu probleme de sărăcie și abandon școlar.

Grupul țintă este format din:

19 cursanți, învățământ primar (simultan I-IV)
25 cursanți, secundar inferior (simultan anul I: clasele V,VI,VII)

Obiectivele Proiectului

Reducerea abandonului școlar;
Ridicarea nivelului de educație;
Îmbunătățirea competențelor profesoinale ale cadrelor didactice;

Obiective specifice

1. Accesul la educație pentru toți membrii societății, indiferent de particularitățile psiho-fizice, intelectuale, socio-economice, familiale, ednice, religioase;
2. Finalizarea studiilor în vederea asigurării includerii acestora pe piața muncii;
3. Creșterea nivelului de educație și formare profesională a grupurilor vulnerabile prin accesul la resurse educaționale de calitate.

Exemple de bune practici

Doamna Stângaci Mariana, mamă a 3 copii minori, elevi ai școlii noastre.

A dat dovadă de seriozitate și perseverență chiar dacă situația personală nu este tocmai favorabilă frecventării cursurilor.

Își dorește foarte mult să își termine studiile doarece întâmpină mari probleme la găsirea unui loc de muncă.

Cursanta Bartoș Maria Elena are o poveste de viață tristă mărturisindu-ne că nu a putut finaliza studiile deoarece în copilărie părinții o solicitau să-i îngrijască pe frații ei mai mici sau să lucreze cu ziua în agricultură în loc să o trimită la școală.

La vârsta de 17 ani s-a căsătorit, dar a rămas cu gândul că își va continua studiile. Auzind de acestă oportunitate s-a prezentat foarte entuziasmată la înscriere.

Cursanta Constantin Ana Maria provine dintr-o familie cu mulți copii.

Din cauza situației financiare a familiei nu a putut finaliza studiile.

Este mamă a 2 copii și din dorința de a-și ajuta copii la teme s-a înscris la acest program educațional.